MSP Firmy Strategia Marketing Reklama Firmy zagr. Linki Kontakt
MSP Lider - Portal Małych Średnuch Przedsiębiorstw
szukaj z Google

ABK Grupa ABK Business

 

Partnerzy

 

Partnerzy

Patroni medialni

Patroni Medialni

szukaj na stronie

Aktualności

Na co przysługują unijne dotacje dla firm? Czy można kupić za nie samochód, sprzęt dla firmy szkoleniowej lub usługi marketingowe?

Na pytania dotyczące dotacji odpowiadają eksperci z dziedziny funduszy europejskich.


Zakup samochodu

Czy istnieje możliwość pozyskania środków europejskich na zakup samochodu do firmy w ramach działania związanego z przetwórstwem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?

Zakup samochodu do firmy nie podlega dofinansowaniu. W ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji leśnej i rolnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 istnieje możliwość dofinansowania zakupu jedynie specjalistycznych środków transportu - na przykład ciągnika siodłowego z naczepą albo wózka widłowego.

Budowa hali produkcyjnej

Prowadzę średnie przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w produkcji rafinowanych olejów i tłuszczów. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych na budowę hali produkcyjnej?

Przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji rafinowanych olejów i tłuszczów może ubiegać się o dofinansowanie na budowę hali produkcyjnej w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji leśnej i rolnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Minimalna wysokość pomocy na realizację jednego projektu w ramach tego działania wynosi 100 tysięcy zł. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 50 proc. kosztów (jeśli beneficjent współpracuje z grupą producentów rolnych), przy czym nie może ona przekroczyć 20 milionów złotych na jednego beneficjenta.

Zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi wnioski o dofinansowanie w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji leśnej i rolnej można składać od 23 kwietnia 2008 roku. Termin składania wniosków upływa z końcem dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zostanie podana do publicznej wiadomości informacja, że zapotrzebowanie na środki finansowe, wynikające ze złożonych wniosków, przekroczyło 120 proc. dostępnych środków.

Euro dla tłumacza przysięgłego

Mam jednoosobową firmą związaną z tłumaczeniami - jestem tłumaczem przysięgłym i chciałbym rozwinąć działalność. Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?

Jednym z narzędzi wsparcia MSP, w tym mikroprzedsiębiorstw, w okresie programowania w latach 2007-2013 są Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na obszarach poszczególnych województw. Głównym typem inwestycji wspieranym przez RPO jest szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. W ramach RPO osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać wsparcie finansowe w zakresie inwestycji, doradztwa i szkoleń.

Mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać również dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na działalność badawczo-rozwojową - w szczególności wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Więcej informacji znajduje się na stronach: www.funduszestrukturalne.gov.pl

Sprzęt dla firmy szkoleniowej

Od roku prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuję się między innymi szkoleniami w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkoleniami z BHP.

Chciałbym skorzystać z dostępnych funduszy na zainwestowanie w zakup m.in. projektora i sprzętu multimedialnego, zakup fantomów do ćwiczeń, sprzętu medycznego niezbędnego przy pozoracji ćwiczeń itp. Czy oprócz dotacji na rozwój firmy, można startować jako firma szkoląca w innych konkursach ?

Dofinansowanie zadań w opisanym zakresie możliwe będzie w ramach działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw zawartych w Regionalnych Programach Operacyjnych. O wyborze konkretnego programu decyduje lokalizacja inwestycji (czyli województwo - na stronie urzędu marszałkowskiego należy szukać konkretnych informacji).

W ramach RPO osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać wsparcie finansowe w zakresie inwestycji, doradztwa i szkoleń. Aplikowanie o środki pomocowe w ramach programów regionalnych nie stanowi żadnej przeszkody, aby jako firma szkoląca wziąć także udział w innych konkursach, np. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy Innowacyjna Gospodarka.
Jeszcze raz samochód

Prowadzę od kilku miesięcy jednoosobową działalność. Wykonuję usługi instalacyjne oraz serwisowe systemów nawigacji oraz prowadzę handel nawigacjami. Czy mogę pozyskać środki europejskie na zakup samochodu do firmy?

Dofinansowanie zakupu środków transportu jest możliwe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - o możliwości skorzystania ze środków pomocowych decyduje lokalizacja inwestycji. Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich wykluczone są wydatki na zakup środków transportu przedsiębiorców z sektora transportowego. Zakup środka transportu jest możliwy tylko wtedy, gdy jest on niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i nie stanowi głównego celu projektu. Jednocześnie należy przedstawić rzetelny sposób weryfikacji wykorzystania środka transportu na potrzeby realizowanego przedsięwzięcia.

Na pytania czytelników i internautów odpowiadali eksperci: Agnieszka Nowakowska -Morison Finansista Corporate Finance oraz Piotr Piwowarczyk i Tomasz Jewiarz - Innowacja Polska.

źródło: money.pl

powrót do archiwum powrót do archiwum