MSP Firmy Strategia Marketing Reklama Firmy zagr. Linki Kontakt
MSP Lider - Portal Małych Średnuch Przedsiębiorstw
szukaj z Google

ABK Grupa ABK Business

 

Partnerzy

 

Partnerzy

Patroni medialni

Patroni Medialni

szukaj na stronie

Kategorie

Sektor MSP w Polsce

 

Udział MSP w wytwarzaniu PKB

  • Wg danych GUS działające w Polsce przedsiębiorstwa w 2011 r wygenerowały 71,8% polskiego PKB.
  • W strukturze udziału w PKB przedsiębiorstw, MSP generują 47,3% dochodu, w tym: mikroprzedsiębiorstwa 29,4%, małe firmy 7,8%, średnie firmy 10,1%.  
Liczba i struktura przedsiębiorstw
  • Pod względem liczby przedsiębiorstw Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej.
  • W Polsce działa około 1,8 mln firm z czego aż 99,8%, to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
  • W całkowitej liczbie firm udział mikroprzedsiębiorstw wynosi 95,9%,  małych firm 3,1%, średnich firm 0,9%.
  • Firmy z sektora MŚP prowadzą działalność usługową 46,5%, handlową 29,5%, budowlaną 13,4%, przemysłową 10,6%
Przedsiębiorcy a rynek pracy (pracujący i zatrudnieni) 
  • W 2011 roku liczba pracujących w przedsiębiorstwach wyniosła ponad 9 mln osób, w tym 6,3 mln osób (70,2%) pracowało w podmiotach sektora MSP. 
  • W 2011 roku liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wyniosła 6,6 mln osób, ponad 3,9 mln osób (60,5%) pracowało w podmiotach sektora MSP. 
  • Największym pracodawcą w Polsce są mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne oraz firmy duże utworzone przez osoby prawne. Łącznie tworzą one miejsca pracy dla ponad 5,7 mln osób z 9 mln osób pracujących ogółem w przedsiębiorstwach.

źródło: Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012, PARP 2013.