MSP Firmy Strategia Marketing Reklama Firmy zagr. Linki Kontakt
MSP Lider - Portal Małych Średnuch Przedsiębiorstw
szukaj z Google

ABK Grupa ABK Business

 

Partnerzy

 

Partnerzy

Patroni medialni

Patroni Medialni

szukaj na stronie

Regulamin

Głosowanie

 

Na zgłoszone Firmy / Organizacje w pierwszej kolejności internauci głosują on-line. Głosowanie kończy się dzień przed Uroczystością Ogłoszenia Wyników (data ustalana przez Organizatora, uczestnicy zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem).

 

W każdej kategorii, na podstawie wyników on-line zostają wyłonione nominacje, nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 w każdej kategorii.

 

Następnie zaproszone przez Organizatora osoby tworzące Kapitułę i Jury wybiorą najlepszych w poszczególnych kategoriach, pośród nominowanych. 

 

Nominacje

 

W ramach nominacji w każdej kategorii wyróżnione są trzy zgłoszenia (te, które uzyskały największą liczbę głosów). Zgłoszenia, które w trakcie edycji konkursu uzyskały największą ilość głosów przechodzą do finału. Spośród zgłoszeń finałowych Kapituła i Jury wybiera zwycięzców konkursu.

 

Kapituła

 

Kapitułę konkursu "Lider MSP" stanowią autorytety w danych dziedzinach, osoby reprezentujące różnorodne sektory życia i gospodarki. Nadają oni konkursowi najwyższą rangę. Członkowie Kapituły są zapraszani przez Organizatorów, uczestniczą w całościowym procesie konkursu, mogą sugerować wprowadzenie innowacji, nowych kategorii. Mogą również brać udział w głosowaniu, ich głos jest równoważny głosowi Jurorów, mogą także sugerować kandydatów do Kapituły i Jury.

 

Jury

 

Członkami Jury konkursu "Lider MSP" są uznane postacie ze świata biznesu i gospodarki, osoby publiczne oraz przedstawiciele firm odnoszących sukcesy na rynku polskim. Skład Jury podawany jest na stronie konkursu. Nominowani i zwycięzcy kolejnych edycji konkursu są zapraszani do grona jurorów. Jurorzy mogą zgłaszać swoje firmy do konkursu, jeżeli spełniają one wymogi konkursowe, nie mogą natomiast głosować na nie, jeżeli dojdą one do finału.

 

Nagrody

 

W każdej kategorii Kapituła i Jury przyznaje 3 nagrody "Lider MSP". Zgłoszenie, które zdobyło największą liczbę głosów internautów w edycji konkursu otrzymuje nagrodę Grand Prix. Pamiątkowy dyplom jest wręczany przedstawicielowi zwycięskiej firmy podczas uroczystości.

 

Zwycięzcy mogą otrzymać prestiżową statuetkę po uprzednim uiszczeniu opłaty za jej wykonanie. Wszystkie osoby, firmy związane z przedsięwzięciem mogą otrzymać dodatkowy dyplom i statuetkę (na wyraźne życzenie przedstawiciela firmy) po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty. 

 

Firmy, które zajęły drugie i trzecie miejsce w konkursie mogą na ich pisemne życzenie otrzymać pamiątkowy dyplom oraz statuetkę, po uprzednim uiszczeniu stosownych opłat.

 

Dodatkowo nagrodzeni mogą, za zgodą Organizatora, używać na swoje stronie internetowej baner konkursu, który jest do pobrania na stronie.

 

Warunki zgłoszenia i Opłaty

 

Pierwsze zgłoszenie firmy w kategorii nie podlega opłatom zgłoszeniowym, a osoba zgłaszająca nie musi wypełniać formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy pisemnie powiadamiają przedstawiciela firmy o dokonanym zgłoszeniu. Przedstawiciel firmy, jeżeli jest zainteresowany udziałem w konkursie, jest zobligowany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 

Uprawniony przedstawiciel firmy może, bez podania przyczyny wycofać zgłoszenie z konkursu w terminie 7 dni od daty powiadomienia. Po tym terminie zgłoszenia zostają poddane ocenie internautów.

 

W obecnej edycji konkursu nie są pobierane opłaty za pierwsze zgłoszenie firmy do poszczególnej kategorii. Każde kolejne zgłoszenie podlega opłacie w wysokości 170 Euro netto bez uwzględnienia 23% VAT. Wszystkie opłaty są dokonywane na konto Organizatora agencję ABK Grupa w złotych polskich według średniego kursu NBP w dniu dokonania wpłaty. Na życzenie i podanie niezbędnych danych Organizator po otrzymaniu stosownej opłaty wystawia fakturę VAT.

 

Opłaty za dyplomy, statuetki

 

Zwycięzca może, po uiszczeniu opłat na konto Organizatora otrzymać pamiątkową statuetkę "Lider MSP" oraz dyplom. Na wyraźne, pisemne życzenie przedstawiciela zwycięskiej Firmy Organizator może wykonać dodatkowe dyplomy i statuetki po spełnieniu niezbędnych warunków finansowych.

 

Firmy, które zajęły drugie i trzecie miejsce w konkursie mogą otrzymać pamiątkowe dyplomy i statuetki po spełnieniu niezbędnych warunków finansowych.

 

Opłaty za nagrody:

  • Pamiątkowy dyplom (dodatkowy) - 36 Euro
  • Pamiątkowy medal - 67 Euro
  • Statuetka - 480 Euro