MSP Firmy Strategia Marketing Reklama Firmy zagr. Linki Kontakt
MSP Lider - Portal Małych Średnuch Przedsiębiorstw
szukaj z Google

ABK Grupa ABK Business

 

Partnerzy

 

Partnerzy

Patroni medialni

Patroni Medialni

szukaj na stronie

Finansowanie BP

 

Powodzenie firmy zależy od dwóch elementów:

 • Koncepcji produktu ocenianej z punktu widzenia korzyści jakie przynosi klientowi, czyli stopnia w jakim produkt zaspakaja potrzeby i jest pożądany przez klientów. Tak pojęta wartość produktu jest źródłem dochodów i zysku firmy.
 • Racjonalnego wykorzystania kapitału, czyli pieniędzy wprowadzonych do firmy i wykorzystanych do wytworzenia (produkcji ) i przekazania (marketing ) produktu klientowi.

PODSTAWOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FIRMY

 

Kapitał własny założyciela firmy.
Źródłem kapitału własnego może być:

 • Rodzina, przyjaciele, spadek, hipoteka osobista.
  Pożyczając od rodziny należy uregulować spłatę pożyczki na bazie czysto handlowej. Zaoferować gwarancję i określony zysk.  Przedstawić pożyczkodawcom biznes plan.
 • Partnerzy
  Dobrze jest znaleźć partnera, który oprócz posiadania funduszy zna branżę, w której działa firma oraz posiada przydatne kompetencje, których Ty nie masz. Odpowiednie umowy powinny określać wpływ partnera na decyzje w firmie jak i jego stopień odpowiedzialności za zadłużenie firmy. 
 • Inwestorzy, których możemy podzielić na aktywnych, ingerujących w sprawy firmy i pasywnych, mało uczestniczących w projekcie.

Pożyczka długookresowa
Jest przyznawana na okres odpowiadający okresowi życia finansowanego aktywu. Zawiera kalendarz spłat odsetek. Niepłacenie odsetek często powoduje karę. Poziom odsetek jest zazwyczaj stały. Istnieje szereg form pożyczek długookresowych.


Pożyczka krótkoterminowa 
wykorzystywana zazwyczaj na koszty eksploatacji firmy. Odsetki są zazwyczaj większe, ze względu na stosunkowo niskie gwarancje. Istnieje szereg form pożyczek krótkoterminowych.

Inne źródła finansowania

 • Wynajęcie zamiast zakupu wyposażenia do firmy. Uzyskana stąd gotówka może być zainwestowana w Twoje bardziej rentownie przedsięwzięcie. Posiadając własny kapitał uruchamiamy "dzwignie finansową" umożliwiającą uzyskanie większego kredytu.
 • Finansowanie surowców przez ich dostawców, poprzez uzgodnienie odroczonych płatności. Dostawca może przyznać rabat za przyśpieszoną płatność lub karne odsetki za opóźnienia, jak również prowadzić okazjonalne kontrole zapasów przez swojego reprezentanta.
 • Wynajmując lokal często trzeba go zaadoptować do warunków firmy. W zamian za podpisanie przedłużonego kontraktu wynajmu lokalu, wynajmujący może sfinansować jego modernizację. Spłata pożyczki w okresie trwania kontraktu wynajmu.
 • Źródłem finansowania firmy mogą być również wcześniejsze płatności klientów, jak i składane depozyty na okres realizacji zamówienia.
 • Można skorzystać z firm fakturujących, które w zamian za procent i odsetki pokrywają konto klientów naszej firmy.

Jak pozyskać:

 • Inwestorów

  W pierwszym rzędzie należy się zwrócić do znajomych osób, może znają zainteresowane osoby.
  Pamiętaj o:
  Znacznym wkładzie własnego kapitału, co zmniejsza ryzyko inwestora,
  Wysokim poziomie odsetek, który może wymagać inwestor,
  Udziale inwestora w kluczowych decyzjach.

 • Pożyczkodawców 
  Zwracając się do firmy udzielającej kredytu, należy dobrze sprzedać swój projekt. Najistotniejszą rzeczą jest stopień w jakim Twój produkt zaspakaja potrzeby klientów - gdyż to decyduje o przyszłym zysku firmy.
  Twoje podanie o pożyczkę powinno odpowiadać na pytania:
  W jakim stopniu będziesz w stanie spłacać kredyt z nadwyżek finansowych firmy,
  Określać bieżący stan finansowy Twój osobisty i firmy,
  Określać Twój osobisty wkład finansowy w firmę,
  Uwzględniać inne źródła spłaty pożyczki.

żródło: www.exporter.pl