MSP Firmy Strategia Marketing Reklama Firmy zagr. Linki Kontakt
MSP Lider - Portal Małych Średnuch Przedsiębiorstw
szukaj z Google

ABK Grupa ABK Business

 

Partnerzy

 

Partnerzy

Patroni medialni

Patroni Medialni

szukaj na stronie

Linki

 

Linki:

 

Komisja Europejska reprezentuje wspólne interesy UE. Komisja przedstawia wnioski dotyczące nowych przepisów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej oraz czuwa nad właściwym przestrzeganiem prawa UE przez państwa członkowskie. Określenie „Komisja” odnosi się zarówno do 28 komisarzy, jak i do samej, szerzej rozumianej, instytucji.

ec.europa.eu
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych istnieje od roku 1993 roku. Oferuje pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Celem Stowarzyszenia jest udzielania wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym, edukacyjnym oraz prawnym.

seg.org.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

www.parp.gov.pl
Polecane linki:

www.polecanelinki.pl